Vilka Leader-landskapsramar?

Lokal utveckling på landsbygden lyfts fram med Leader-ramar

genom att rama in Leader-objekt. I centrum står landsbygden, aktiviteten i byarna och vackra landskapsobjekt.   

Ramobjekten kommer att sammanbindas med leder som öppnar en intressant helhet av turistobjekt på landsbygden och lyfter fram verksamheten i byarna. Infotavlorna som finns vid ramarna berättar om objektet på området och genom QR-koden på tavlorna kommer besökaren till webbsidor där lederna och nära belägna tjänster kan undersökas närmare. Samarbetspartner i projektet är National Geographic-ramlederna i Estland och Leader-grupperna i Estland har möjliggjort projektet. Området med Leader-landskapsramar i Finland lyfts fram också i National Geographic-tidningen i Estland samt på webbplatsen www.visitsouthestonia.com.

 

Leader-ramarna ställs upp i Södra Karelen i de storslagna Leader-objekten i Imatra, Parikkala, Rautjärvi och Ruokolax och i södra Kymmenedalen i Kotka, Fredrikshamn, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax under åren 2019-2022.

Huvudansvarig och samarbetsparter i projektet är Leader Sepra i södra Kymmenedalen där gröna Leader-landskapsramar ställs upp under åren 2021 och 2022. Senare kan du följa oss på vårt facebook-konto och på instagram @etelakarjalankarki @leaderkehykset för att se när vi ställer upp ramarna. Dela dina bilder och stämningar med oss och andra och dela dem på dina sociala kanaler med hashtagg #leaderkehykset.

Sociala medier och händelser Sociala medier starkt med. Följ och dela innehåll på våra kanaler.  #leaderkehykset

#Leaderkehykset #LeaderKarki #LeaderSepra