Myllylampi (vattenareal på 10,74 ha) ligger i sydost i ett bergigt skogslandskap. Badstranden har sandbotten, brygga med hopptorn, badhytter och utetoalett samt en öppen kåta.

Myllylampi frilufts- och rekreationsområde passar utmärkt för utflykter, övernattningar och mångsidig motion utomhus.  På området finns motionstrappa, frisbeegolfbana med 18 hål och utomhusgym samt ett belyst motionsspår som passar för motionslöpning sommartid och skidåkning vintertid.  Du kan beundra strandnaturen också från en roddbåt som får användas fritt. Servicen på området är avgiftsfri. 

I omgivningen runt Myllylampi går också en fyra kilometer lång naturstig och längsmed den har du möjlighet att lära dig om finsk mytologi och folklig tradition.  Stigen har märkts ut med stolpar och orange målade märken i terrängen. Populär färdriktning är medsols. Terrängen är ställvis utmanande. 

Mycket att se och göra i närområdet

Du kan hålla paus och äta matsäck på badstranden och i omgivningen vid Myllylampi eller på Sihkarinkallio. Vid Sihkarinkallios rastplats finns ett vindskydd med plats för lägereld, en kåta som du kan reservera, vattentappställe, ved under tak samt toaletter.

Sihkarinkallion laavu ja kota
Vindskydd på Sihkarinkallio. Bild: Miehikkälä kommun.

Nära Myllylampi finns Salpalinjens krigshistoriska museum som grundades år 1987. Museet visar upp Salpalinjens bygghistoria. Salpalinjen är en försvarslinje som sträcker sig från Finska Vikens stränder i Vederlax till Savukoski i Lappland. Försvarslinjen byggdes nära östgränsen efter vinterkriget under åren 1940–1941 och 1944.

Salpalinja. Bild: Miehikkälän kommun.

Salpastigen är en 50 kilometer lång vandringsled som löper längs Salpalinjen. På Salpastigen kan du bekanta dig med objekten på Salpalinjen och naturen och kulturmiljön i Sydöstra Finland. I Virolahti och Miehikkälä går leden genom skogar, över kullar och åkrar ända till Hostikka grottan i Södra Karelen och också förbi Myllylampi. Du kan komma in på leden från många platser och själv välja färdriktning.  

Nära Myllylampi badstrand finns också Myllylampi dansbana som var en viktig plats för tangoartisten Reijo Taipale (1940–2019) som var uppvuxen i Miehikkälä. I Miehikkälä finns också en väg som fått namn efter honom.

Links


Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalue Miehikkälän kunnan sivuilla:

Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalue Miehikkälän kunnan sivuilla

Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalue

Miehikkälä- matkailijan seikkailu, luontoilijan satumaa

Salpapolku ja Salpalinja-museo Salpakeskuksen sivustolla