Leader-ramar Kymmenedalen

MYLLYLAMPI FRILUFTS- OCH REKREATIONSOMRÅDE (MIEHIKKÄLÄ)

Myllylampi (vattenareal på 10,74 ha) ligger i sydost i ett bergigt skogslandskap. Badstranden har sandbotten, brygga med hopptorn, badhytter och utetoalett samt en öppen kåta.

HAUHIA KVARN OCH GALLERI SYLVI (MIEHIKKÄLÄ)

Gamla kvarnen i Hauhia byggdes i Hauhiankoski i Vaalimaanjoki år 1881, men enligt tradition fanns ett enklare vattenverk i forsen redan tidigare. Sommartid hade kvarnen inte brist på kunder eftersom kvarnarna i närområdet ofta hade brist på vatten. Vid Hauhia kvarn kunde mjölnaren reglera vattenflödet med dammanläggningar som han byggt i övre loppet. I början av 1900-talet byggdes en såg vid kvarnen och under krigsåren en elgenerator som gav byn elbelysning.

SIIKAKOSKI OCH JOKIPUISTO (KOTKA)

Siikakoski området har en lång historia. Ryska kejsaren Paul I skänkte fiskerätten i Langin- och Siikakoski i Kymmeneälv till Valamo kloster vid Ladoga år 1797 och ett trettiotal munkar kom till Siikakoski för att grunda Valamos dotterkloster. På forsens östra strand byggdes en klosterbyggnad och på Munkholma ö mitt i forsen byggdes ett kapell.

SANTALAHTI (KOTKA)

På ön Mussalo i Santalahti finns badstrand, campingområde och semesterlogi samt mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv. Den långgrunda badstranden med mjuk sand passar också för de mindre. Eftersom en träramp går ända ner till stranden lämpar den sig också för rörelsehindrade personer och barnvagnar. På strandområdet finns grill- och picknickplatser, en lekplats, volleybollplan, golfbana och minigolfbana.

VIITAVUORI VINDSKYDD OCH PORTIMOS VANDRINGSLEDER (FREDRIKSHAMN)

Välkommen till Viitavuori! Just nu ser du utsikten mot Vahjärvi från Orivuori stup vid Viitavuori på 20–25 meters höjd. Vid den branta kanten finns också en naturlig liten rapakivigrotta som på finska kallas ”rapakammari” (övers. rapakammare).

FAGERÖ (PYTTIS)

Fagerö är en cirka fyra kvadratkilometer stor skogbevuxen, låg och sandig ö som skiljer sig från den karga och klippiga naturen som är typisk för skärgården i Finska Viken. Fiskarbyn däremot är en typisk fiskarby på öarna i Finska Viken. Längsmed gränderna som går mellan husen gick man till stranden, ströängarna och skogen. Gränderna och gårdarna var länge inhägnade eftersom boskapen rörde sig fritt på ön. Stränderna användes gemensamt av befolkningen och där byggdes endast båthus och sjöbodar. Boningshusen byggdes längre bort där de var skyddade mot stormar.

MUSEIVÄG, LUPINLAHTI (FREDRIKSHAMN)

Välkommen till Museivägen! Vägen som går från Stallbacken på östra sidan av Fredrikshamn till Virojoki är lite över 35 kilometer lång och den längsta museivägen i Finland. Vägen går genom landsbygdsområden och mera skogbevuxna delar. Av de idylliska kustbyarna utmed vägen har Mäntlax by valts till årets by en gång och Klamila redan två gånger.

LAPINVUORI

Lapinvuori backe har långa idrottstraditioner: den första hoppbacken byggdes där redan på 1920-talet. Följande hoppbacke välte under en storm på 1960-talet och efter att Vederlax varit utan hoppbacke i 30 år byggdes en ny hoppbacke på 1990-talet.

MOTELLINRANTA

Välkommen till Motellstranden på Huutjärvi strand! Namnet syftar på Pyttis motell, som öppnades på platsen år 1968. I anknytning till motellet fanns en gång i tiden också en populär restaurang och bensinstation.