Gamla kvarnen i Hauhia byggdes i Hauhiankoski i Vaalimaanjoki år 1881, men enligt tradition fanns ett enklare vattenverk i forsen redan tidigare. Sommartid hade kvarnen inte brist på kunder eftersom kvarnarna i närområdet ofta hade brist på vatten. Vid Hauhia kvarn kunde mjölnaren reglera vattenflödet med dammanläggningar som han byggt i övre loppet. I början av 1900-talet byggdes en såg vid kvarnen och under krigsåren en elgenerator som gav byn elbelysning.

Verksamheten vid kvarnen var livlig: utöver malning och sågning gjordes där pärtor och utfördes klöverfrönötning. Kvarnen är känd för sitt siktmjöl dvs. mjöl som tillverkades av sädeskärnan och motsvarade dagens vetemjöl.  

Flottningsrännan som fanns bredvid kvarnen revs under 1950 – 1960-talen. Hauhiankoski flyttades tillbaka till sin gamla fåra 2021 för att skapa nya livsmiljöer för fiskarna som stiger upp i Vaalimaanjoki.  Återställandet av Hauhiankoski valdes till bästa miljögärning i Kymmenedalen år 2021.  

Hauhiankoskis nuvarande fåra. Bild: Sanna Lönnfors.

Galleri Sylvi

Betongskulpturerna som pryder gården till huset bredvid kvarnen är gjorda av Sylvi Hauhia. På gården finns ett par hundra skulpturer och inne i galleriet finns ännu cirka tusen mindre skulpturer av lera. Motiven för skulpturerna är till exempel djur, arbeten på gården, människor som är viktiga för Sylvi samt offentliga personer.

Leran som använts till skulpturerna är tagen ur Vaalimaanjoki. Leran får torka och efter det slås den till damm och blandas med vatten till en massa för bearbetning. Alla konstverk av Sylvi är unika.

Du kan när som helst se skulpturerna i omgivningen runt kvarnen och längsmed vägen. Konstverken som finns på boningshusets gård kan du bekanta dig med när de boende är på plats. Vi ber besökare på området respektera de boendes privatliv och parkera endast på märkta platser.

Skulpturer av ugglor i Galleri Sylvi. Bild: Sanna Lönnfors.

Service i kvarnen och galleriet

I kvarnen finns ett litet sommarkafé och kvarnmuseum. Plats finns för husbilar och elbilar kan laddas genom att betala en extra avgift. På området planeras övernattningsbodar (attefallshus)..

Hauhia Kvarn i Facebook

Links

Hauhian kylän sivut

Hauhian Mylly Miehikkälän kunnan Kylien kertomaa -sivustolla

Galleria Sylvi Miehikkälän kunnan sivuilla

Hauhian Mylly ja Galleria Sylvi Visit Kotka Hamina -sivustolla

Galleria Sylvi Maaseudun Sivistysliiton sivuilla

Uutiset ja media: Hauhiankosken kunnostuksesta

Hauhiankosken kunnostus on Kymenlaakson paras Ympäristöteko 2021

Hauhiankoski virtaa taas vapaana Miehikkälässä

Kymen Sanomat: Hauhian kosken uomaa muutetaan heinäkuussa Miehikkälässä – Uomaa louhitaan hieman, jotta mylly saadaan suojeltua ja vaelluskalojen nousu turvattua

Miehikkälän ja Virolahden kylien kylätoimijat: Miehikkälä/Virolahti kylien kertomana, Kouvola 2012.