Etelä- Karjalan Kärki Leaders gröna ramar ställs upp på olika platser i Södra Karelen.  Den första National Geographic -ramen ställdes upp på Fagerö i Pyttis i augusti 2019, följande gröna Leaderram ställdes upp i Klamila i Vederlax i september 2019.  En grön Leaderram har ställts upp i Hiitolanjoki landskap i Rautjärvi i augusti 2021. Ramen finns vid Ritakoski. Efter det här har ramar ställts upp i båda områdena så att hela leden med 18 ramar blir klar under hösten 2022.  Du hittar våra ramobjekt på bifogade karta. Vi uppdaterar uppgifterna om objekten på kartan vartefter ramarna har ställts upp på sina platser. Välj led som du vill gå för att bekanta dig med Leaders gröna ramar, ta en titt på områden i närheten av ramen och den vackra naturen och bekanta dig med lokala människors verksamhet och innovativa företag.