Siikakoski området har en lång historia. Ryska kejsaren Paul I skänkte fiskerätten i Langin- och Siikakoski i Kymmeneälv till Valamo kloster vid Ladoga år 1797 och ett trettiotal munkar kom till Siikakoski för att grunda Valamos dotterkloster. På forsens östra strand byggdes en klosterbyggnad och på Munkholma ö mitt i forsen byggdes ett kapell.  

De stora lax- och sikfångsterna i munkarnas Siikakosken kalastamo (Siikakoski fiskeri) såldes för det mesta till den ryska fästningsstaden vid Svensksund och fästningen Kymmeneborg.  När gränsen efter finska kriget 1809 flyttades bort från Kymmene älv, förlorade fästningsstaden Svensksund sin strategiska betydelse och folkmängden började minska. Också verksamheten i klostret avtog. År 1847 överläts fiskerättigheterna till finska staten och munkarna flyttade bort. På platsen där den gamla klosterbyggnaden stod byggdes ett hus med snickarglädje, nuvarande Villa Munkholma där ett stämningsfullt café finns.  

Klostret vid Siikakoski. Bild: Jonas Albert Sandman 1894, Museiverket, Etnologiska samlingarna.

Koskipuisto

År 2020 färdigställdes Koskipuisto på ett cirka en och en halv kilometer stort område vid älvens östra strand. Parken är ett mångsidigt naturobjekt där du kan beundra forsarna i Kymmene älv och naturen utmed älvstranden. På området trivs också den utrotningshotade vitryggiga hackspetten.

En stor del av stränderna i området och hela vattenområdet hör till Europeiska unionens Natura 2000-projektets nätverk som stöder biologisk mångfald. Forsområdena är skyddade av lag.  På området finns historiska försvarsutrustningar. Naturstigen och bryggorna lämpar sig för det mesta även för personer med nedsatt rörlighet. På parkområdet finns också golfbana och arboretum, en park med cirka hundra olika trädslag.

Siikakoski i vinterskrud. Bild: Sanna Lönnfors.

Fiske

Området med forsar, strömma ställen och lugnt vatten är mycket populärt också bland fiskare. I själva forsområdet finns fiskyngel av lax och öringar och dessutom kan regnbåge och enskilda öringar trivas där. Nedanför forsen, det s.k. lugna vattnet vid badstranden, finns å sin sida djupare vatten där du kan fånga lax och havsöring.

Tutustu lisää

Koskipuisto Kotkan kaupungin sivuilla

Koskipuisto Visit Kotka Hamina -sivustolla

Villa Munkholma Visit Kotka Hamina -sivustolla

Timo Miettinen: Luostari ja lohenpyynti – Siikakosken ja Munkholman historiaa. Kirjassa Olli Immonen: Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon historia. Kotkan ortodoksinen seurakunta, Pieksämäki 1995

Kymijoen osayleiskaava, luontoselvitykset 2004-2007