Siikakoski ja luostari

Siikakosken alueella on pitkä historia. Venäjän keisari Paavali I lahjoitti vuonna 1797 Laatokalla toimineelle Valamon luostarille Kymijoen Langin- ja Siikakosken kalastusoikeudet. Perimätiedon mukaan jo seuraavana vuonna kolmisenkymmentä munkkia saapui perustamaan Siikakoskelle Valamon sivuluostarin. Kosken itärannalle rakennettiin vaatimaton luostarirakennus ja kosken keskellä olevaan saareen, Munkholmaan, Neitsyt Marian taivaaseen astumisen muistolle pyhitetty kappeli.

Munkkien kalastamo Siikakoskella tuotti runsaasti kalaa, ja sen lohi- ja siikasaaliit myytiin enimmäkseen Ruotsinsalmen venäläiseen linnoituskaupunkiin nykyiselle Kotkansaarelle sekä Kyminlinnan linnoitukseen. Kun raja Suomen sodan jälkeen 1809 siirtyi pois Kymijoelta, Ruotsinsalmen linnoituskaupunki menetti strategisen merkityksensä ja sen väki alkoi vähentyä, jolloin luostarinkin toiminta hiljeni. Kalastusoikeudet luovutettiin 1847 Suomen valtiolle, ja munkit muuttivat pois.

Munkkien lähdettyä purettiin vanha luostarirakennuskin. Paikalle rakennettiin pitsihuvila, nykyinen Villa Munkholma, jossa toimii tunnelmallinen kahvila.

Luostari Siikakoskella. Kuva: Jonas Albert Sandman 1894, Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma.

Koskipuisto

Vuonna 2020 alueelle valmistui Koskipuisto, noin puolentoista kilometrin mittainen alue joen itärannalla. Puisto on monipuolinen luontokohde, jossa voi ihailla Kymijoen koskia ja jokirannan luontoa, kasvillisuutta ja elämää. Alueella viihtyy myös uhanalainen valkoselkätikka.

Suuri osa Koskipuiston alueen rannoista ja koko vesialue kuuluu Euroopan Unionin luonnon monimuotoisuutta tukevaan Natura 2000 -hankkeen verkostoon, ja koskialueet on suojeltu lailla. Upean luonnon lisäksi alueelta löytyy historiallisia puolustusvarustuksia. Alueen luontopolku ja laiturit sopivat enimmäkseen myös liikuntarajoitteisille.

Puiston alueella on myös golfkenttä sekä arboretum, noin sadan erilaisen puulajikkeen puisto. Lisäksi Kokonkoskella, aivan Siikakosken alapuolella, on luonnonsuojelulailla rauhoitettu luontaisesti syntynyt enimmäkseen jaloista lehtipuista koostuva metsikkö sekä pähkinäpensaslehto, joka on myös liito-oravien esiintymisaluetta. Myös Munkholman saaressa kasvaa pähkinäpensasesiintymä, joka vartuttuaan saattaa täyttää luonnonsuojelulain kriteerit.

Siikakoski talviasussa. Kuva: Sanna Lönnfors.

Kalastus

Alue koskineen ja virta- ja suvantopaikkoineen on myös kalastajien suuressa suosiossa. Itse kosken alue on lohen ja taimenen poikasaluetta ja lisäksi siellä voivat viihtyä kirjolohet ja yksittäiset taimenet. Kosken alapuolelta, ns. uimarannan suvannosta, puolestaan löytyy syvempää vettä, josta voi saada lohta ja meritaimenta.

Siikakosken varsinaiset kalapaikat sijaitsevat etupäässä kosken niska-alueella sekä suvantopaikassa kosken alapuolella. Koskialueen kalastetuin paikka on suuri kivi kosken niska-alueen yläosassa, mutta hyviä lohipaikkoja löytyy myös sen ala- ja yläpuolelta.

Tutustu lisää

Koskipuisto Kotkan kaupungin sivuilla

Koskipuisto Visit Kotka Hamina -sivustolla

Villa Munkholma Visit Kotka Hamina -sivustolla

Timo Miettinen: Luostari ja lohenpyynti – Siikakosken ja Munkholman historiaa. Kirjassa Olli Immonen: Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon historia. Kotkan ortodoksinen seurakunta, Pieksämäki 1995

Kymijoen osayleiskaava, luontoselvitykset 2004-2007