Mitkä Leader-maisemakehykset?

Leader-kehyksillä tuodaan esille paikallista maaseudun kehittämistoimintaa nostamalla kehyksiin alueen Leader-kohteita. Keskiössä ovat maaseutu, kyläaktiivisuus ja kauniit maisemakohteet.

Kehyskohteet

Kehyskohteista muodostetaan kehysten reitistö, joka avaa matkailijalle kiinnostavan kokonaisuuden maalaiskohteista ja tuo esille kylien toimintaa. Kehysten yhteydessä olevat infotaulut kertovat alueen kohteesta ja vievät QR-koodin kautta nettisivuille, joista pääsee tutkimaan tarkemmin kehysten reitistöä ja sen läheisyydessä sijaitsevia palveluita. Hankkeen yhteistyökumppanina ovat Viron National Geographic -kehysreitistö ja sen mahdollistaneet viron Leader-ryhmät. Suomen Leader-maisemakehysten aluetta tuodaan esiin myös Viron National Geographic lehdessä, sekä www.visitsouthestonia.com sivustolla.
Lue lisää